Kiến thức

2FA code là gì? Ra đời khi nào? 2FA có thực sự cần thiết không?

Cập nhật lần cuối: 19:36, 22 tháng 9, 2022

2FA code là gì?

2FA (Two-factor authentication, tạm dịch: xác thực 2 yếu tố) là một phương thức bảo mật sử dụng hai yếu tố liên quan với nhau để chứng thực người đăng nhập tài khoản. Ví dụ, bạn đã sử dụng mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản, nhưng bạn sẽ sử dụng thêm một phương pháp xác nhận khác như: mã code gửi đến email hoặc số điện thoại của bạn để xác nhận bạn đang là người đăng nhập vào tài khoản của mình.

Một số ví dụ điển hình:

  • Sử dụng SMS: Facebook, Google, Adobe,…
  • Sử dụng email: Epicgames, Microsoft,…
  • Dùng thiết bị di động đã đăng nhập trước đó để xác thực: đây là một hình thức mới của cả Google và Facebook đang áp dụng.

2FA ra đời khi nào?

Xác thực hai yếu tố không phải là một khái niệm mới. Tuy nhiên, cần phải đến thời đại 4.0 hiện nay, việc sử dụng 2FA mới trở nên phổ biến.

Cụ thể, vào tháng 2 năm 2011, Google đã công bố hai yếu tố xác thực, trực tuyến cho người dùng của họ, tiếp theo là MSN (tập hợp nhiều dịch vụ trực tuyến Microsoft cung cấp) và Yahoo.